Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

23.01.2024 r. odbyło się „Spotkanie Noworoczne” członków Stowarzyszenia.

Na spotkanie chęć udziału zadeklarowało 25 osób i tyleż w spotkaniu uczestniczyło. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniu Stowarzyszenia (OSU RAJD) przy ul. Męczenników Oświęcimia 23. Skromny poczęstunek został częściowo zakupiony ze środków Stowarzyszenia, a przygotowany przez naszych kolegów: J. Brucknera, Antoniego Lachowicza i Zbigniewa Białasa.
Uczestnicy zostali serdecznie powitani przez Prezesa Zarządu i złożyli sobie życzenia noworoczne. Ponadto Prezes złożył relację z udziału w III Gali Wolontariatu w Radzionkowie, prezentując przyznany nam Dyplom i najnowsze wydawnictwo UM Radzionków „Radzionków – radość codzienności”. Spotkanie upłynęło w serdecznej i przyjacielskie atmosferze.

Zdjęcia w Galerii.

Najbliższe przedsięwzięcia to:

 • 01.02.2024 r. - zajęcia z dziećmi (podczas ferii zimowych) na Hali MOSiR w godz. od 9.00 – 12.00
 • 22.02.2024 r. - obrady Zarządu: zatwierdzenie przygotowanych dokumentów na Walne Zebranie Członków w dniu 01.03.2024 r. o 17.00
 • 01.03.2024 r. - Walne Zebranie Członków
 • 08.03.2024 r. - Dzień Kobiet w Teatrze Nowym w Zabrzu

Z serdecznymi pozdrowieniami
          w imieniu zarządu
              Ryszard Walc

Czwartkowe przedpołudnie 1 lutego dostarczyło nam wrażeń w wojskowej atmosferze.

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR wraz z 330 Kompanią Radiotechniczną z Radzionkowa przeprowadzili konkurs strzelania z trenażera CYKLOP oraz szkolenie z udzielanie pierwszej pomocy. Rekordowa ilość uczestników (ponad 50 z organizowanych przez UM półkolonii) miała przednią zabawę. Trzech najlepszych strzelców, a byli nimi Kamil Pająk (30 pkt), Bartek Posmyk (29 pkt) oraz Filip Posmyk (27 pkt), otrzymało drobne nagrody oraz karnety na pływalnię, a każdy z uczestników słodki poczęstunek ufundowany przez Pełnomocnika UM ds. Uzależnień.

Dodatkowo 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej zaprezentowała sprzęt, który jest używany podczas ich służby a także dynamiczny pokaz walki wręcz.

Zdjęcia w Galerii

                                                                      Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                w imieniu zarządu
                                                                                    Ryszard Walc

W dniu 9 stycznia 2024 r. obradowaliśmy w siedzibie Stowarzyszenia.

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie zarządu, a także przewodniczący komisji rewizyjnej i nasza księgowa. Celem obrad było przygotowanie planu zamierzeń na 2024 r. do przedstawienia i akceptacji na Walnym Zgromadzeniu Członków, które zaplanowaliśmy na 01.03.2024 r.

Do członków wystosowano zaproszenie (sms) dot. uczestnictwa w spotkaniu noworocznym, które zaplanowaliśmy na 23.01.2024 r. o 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Ponadto poniżej podaję propozycję zamierzeń Zarządu na 2024 r.

W imieniu zarządu
Ryszard Walc

Plan zamierzeń Zarządu na 2024 rok:

Styczeń

 • 10.01.2024 udział przedstawicieli "RADARU"w spotkaniu burmistrza miasta Radzionków z przedstawicielami organizacji pozarządowych
 • Zgłoszenie do Urzędu Miasta Radzionków wniosków o dofinansowanie imprez realizowanych na rzecz lokalnej społeczności (do 26.01.2024 r.)
 • Ustalenie terminu spotkania noworocznego dla członków stowarzyszenia na dzień 23.01.2024 r. godz.17.00
 • Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków na dzień 01.03.2024 r. godz 17:00
 • Ustalenie terminu posiedzenia zarządu w celu przygotowania dokumentów sprawozdawczych

Luty

 • 01.02.2024 godz. 9:00 przeprowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej w czasie ferii: Hala MOSIR wspólnie z 330 KRT oraz 17 RDPZ;
 • 22.02.2024 obrady zarządu- przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za rok 2023

Marzec

 • 01.03.2024 godz. 17:00 Walne Zebranie Członków
 • 08.03.2024 Dzień Kobiet w Teatrze Nowym w Zabrzu. Spektakl “Historie łóżkowe” Zgłoszenia udziału do 16.01.2024 r. przyjmuje Barbara Ćwioro

Kwiecień
Bez przedsięwzięć

Maj

 • Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja: zgodnie z planem Urzędu Miasta (zawieszenie flagi na antenie)

Czerwiec

 • 06.06.2024 r. od 16.00 XV Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku oraz poczęstunek grochówką wojskową;
 • Udział w imprezach z okazji Dni Radzionkowa.
 • Wręczenie nagród na zakończeniu Dni Radzionkowa dla najlepszych strzelców

Lipiec
Bez przedsięwzięć

Sierpień

 • 15.08.2024 godz. 12:00 Święto Wojska Polskiego w Ożarowicach. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Wrzesień

 • Przygotowanie wniosków do współpracy z MON na 2025 r.
 • Konserwacja Kamienia Pamięci i Dębu Pamięci w Ożarowicach

Październik

 • 15.10.2024 - Święto WRT złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową w Radzionkowie

Listopad

 • 11.11.2024 Narodowe Święto Niepodległości, zgodnie z planem Urzędu Miasta

Grudzień

 • Udział w koncercie kolęd w CK "Karolinka"

Radosnych Świąt,
przepełnionych rodzinnym ciepłem i radością
oraz
Szczęśliwego Nowego 2024 Roku
wszystkim członkom Stowarzyszenia i sympatykom
naszej działalności
                         
w imieniu Zarządu życzy
Prezes Ryszard Walc

Radzionków, grudzień 2023 r.

29 listopada w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się III Gala Radzionkowskiego Wolontariatu.

Podczas niej radzionkowskie organizacje pozarządowe zostały wyróżnione przez Burmistrza Miasta Gabriela Tobora okolicznościowym dyplomem oraz najnowszym miejskim wydawnictwem pt. „Radzionków. Radość codzienności”. Gala była formą wdzięczności za działalność społeczną i zaangażowanie lokalnych związków i stowarzyszeń na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Prowadzący Galę p. Jarosław Wroński podkreślił zaangażowanie i pomoc naszego stowarzyszenia przy organizacji wszelkich uroczystości państwowych.

W drugiej części gali odbyła się projekcja trzech filmów dokumentalnych dotyczących Radzionkowa, które zostały pozyskane z archiwum TVP Katowice.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Z-ca prezesa p.Barbara Ćwioro, członek zarządu p.Antoni Lachowicz oraz członek p. Anna Warchocka.
                                                                                         Serdecznie pozdrawiam
                                                                                                 Ryszard Walc

W przeddzień Święta Niepodległości w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podczas ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych, uhonorowany został Paweł Szymański, który na wniosek Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Jednostce Wojskowej w Bytomiu został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Serdecznie gratulujemy!!! Warto zaznaczyć, że w tej swojej niezwykle szlachetnej postawie oddał już honorowo 42554 ml tego najcenniejszego leku (zdjęcia w Galerii).
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji, na Placu Letochów, pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, miejskich jednostek organizacyjnych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych złożyli wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła okolicznościowa prezentacja w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich. W trakcie obchodów pięciu członków Stowarzyszenia 17. Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej tj.: Wiktor Góralczyk, Adam Konieczny, Patryk Wiśniowski, Marcel Wyrwol i Michał Zawada zostali odznaczeni, z rąk Starosty Tarnogórskiego, Medalem "Pro Patria" za krzewienie wartości patriotycznych. Następnie wręczono nagrody zwycięzcom I Patriotycznego Konkursu Ortograficznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Zwycięzcami zostali:
klasy IV - VI
1. Maksymilian Kula - Szkoła Podstawowa nr 4
2. Dominika Mitręga - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zamkowa Szkoła"
3. Bartosz Grocholewski - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
klasy VII - VIII
1. Tymoteusz Cichoń - Szkoła Podstawowa nr 4
2. Aneta Wachla - Szkoła Podstawowa nr 1
3. Fabian Wojtacha - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Następnie odbyło się składanie kwiatów. Z ramienia Stowarzyszenia uczynili to: Ryszard Walc, Jerzy Kasjaniuk, Ryszard Łabno, Stefania Herc, Antoni Lachowicz i Barbara Ćwioro. Obecni również byli: Zbigniew Białas, Jerzy Milewski i Wojciech Bonczek.(zdjęcia w Galerii)

                                                                             Foto: Agnieszka Hanus

Obradowaliśmy 21.10.2023 r. Tym razem miało to miejsce w restauracji „Pod Czaplą” w Bytomiu. W obradach wzięli udział członkowie Zarządu (za wyjątkiem Zbigniewa Białasa i Józefa Brucknera) a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej i nasza księgowa.
To gremium zostało poszerzone o osoby, które zostały dodatkowo zaproszone przez Prezesa Zarządu jako rekompensatę za ich akces do zaplanowanych wcześniej imprez, które ze względu na małą ilość zgłoszeń nie odbyły się (23.09 – Piknik w Ożarowicach i 14.10 – wycieczka do Bielska Białej).

Porządek obrad:
1. Refleksje w XV rocznicę działalności naszego Stowarzyszenia.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Zebrani podkreślili nasze trwałe dokonania w minionych latach (Ożarowice, Radzionków), otrzymane wyróżnienia (prezentowane w naszej siedzibie), dobre stosunki ze współpracującymi organizacjami. Ubolewali, nad faktem braku wycieczek autokarowych w naszym gronie oraz tym, że nasza społeczność nie powiększa się o nowe twarze a wręcz przeciwnie – maleje. Wyrażono jednak nadzieję, że wkrótce będzie lepiej.

Ad.2. Prezes Zarządu podziękował przybyłym za aktywny udział w spotkaniu i serdecznie zaprosił do wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez UM Radzionków z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości.
 
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Organizatorką spotkania była zastępczyni prezesa Zarządu Barbara Ćwioro.

                                                                                                        Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

                                                                                                                                     Ryszard Walc

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci płk. dypl. Stanisława Słotwińskiego składają, pogrążonej w żałobie Rodzinie zmarłego, członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie wraz z żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej, którymi zmarły kierował w latach 1989 – 1991 jako dowódca 33 batalionu radiotechnicznego.

                                                                                         Cześć Jego Pamięci